Humaniści w branży gier video


Opis prelekcji:
"Patrząc na to jak media prezentują humanistów można czasami odnieść wrażenie, że na piramidzie społecznej są oni dalece poniżej żuli czy żebraków i ledwie wystają ponad margines społeczny. G... zik prawda. Jako pracownik game dev`u zapraszam na krótki przegląd humanistycznych zawodów w branży gier. Krótko opowiem co trzeba umieć, jak to wygląda w praktyce, a i rozprawię się z kilkoma mitami na ich temat."

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie