Czas w literaturze science fiction. Czas a literatura


Prelekcja z udziałem Johna Clute'a, która odbyła się podczas Polconu 2013 w Warszawie.

W epoce science fiction pulpowej oraz okresie jej tzw. Złotego Wieku wierzono, że jest to literatura dająca czytelnikowi wgląd w przyszłość, będącą jej naturalnym kierunkiem i obiektem zainteresowania. Tymczasem J.G. Ballard zauważył niegdyś, że przyszłość to jedyny sposób mówienia o teraźniejszości. John Clute z kolei zaobserwował, że w przypadku tekstu fantastycznonaukowego można rozpatrywać trzy czasy: okres, w którym utwór powstał, czas, w którym rozgrywa się jego akcja oraz czas, do którego w istocie tekst się odnosi. O jakim więc czasie science fiction mówi nam najwięcej? O przeszłości, teraźniejszości, czy może mimo wszystko o przyszłości? Na te i podobne pytania spróbuje odpowiedzieć John Clute w rozmowie z Konradem Walewskim.

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie