John Wick: An interview


An interview with John Wick - creator of L5R, 7th Sea and Wicked Fantasy. The interview was made during Pyrkon 2013 - the largest convention in Poland - on 23rd March 2013.

Wywiad z Johnem Wickiem - twórcą L5K, 7th Sea oraz Wicked Fantasy. Wywiad odbył się podczas Pyrkonu 2013 - największego konwentu w Polsce - 23 marca 2013.

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie