Materiały z konwentu Szedariada 20 lat później

Liczba materiałów w serii 5

Odcinki w tej serii

Opublikowany 01 grudnia 2013
10 lat z Szedariadą
Wspomnienia Zbigniewa „Zigzaga" Żygadło dotyczące pierwszych Szedariad, ich organizacji, zalet i problemów.
Opublikowany 01 grudnia 2013
Fantastyka we Wrocławiu w XXI w.
Prelekcjach o wrocławskich klubach fantastycznych, wydarzeniach związanych z fantastyką, a zwłaszcza konwentach, które odbywały się i odbędą się we Wrocławiu.
Opublikowany 01 grudnia 2013
Fantastyczny Wrocław
Opublikowany 01 grudnia 2013
Breslau Group, czyli jak robiliśmy fantastykę we Wrocławiu
Opublikowany 01 grudnia 2013
Eugeniusz Dębski - spotkanie