Nidale Leopard - League of Legends - KOSplay


Wystąpienie cosplay podczas konkursu strojów Kosplay na festiwalu fantastyki FALKON 2014 w Lublinie.

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie

Może cię także zainteresować

Falkon 2014 #21
Hitachi Group - League of Legends - KOSplay Falkon 2014
FALKON 2015 #09
KOSplay - za kulisami
Falkon 2014 #01
Thanatos - Smite - KOSplay
Raport w terenie #37
FALKON 2014, część 3