Specyfika dziennikarstwa internetowego - Kapitularz 2013Opis prelekcji:
Prelekcja będzie dotyczyła specyfiki dziennikarstwa internetowego. Przede wszystkim słuchacze zostaną zapoznani z aspektami prawnymi, społecznymi i kulturalnymi tej działalności na przykładzie różnych portali. Będzie się można również dowiedzieć, dla kogo ten zawód jest najlepszy i z czym się wiąże.

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie