Fantastyka we Wrocławiu w XXI w.


Prelekcjach o wrocławskich klubach fantastycznych, wydarzeniach związanych z fantastyką, a zwłaszcza konwentach, które odbywały się i odbędą się we Wrocławiu.

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie